SMS -kanalen skiljer sig inte mycket från alla andra källor. När en agent är inloggad i agentprogrammet får de en standardförfrågan som ser ut så här:

När de väl har accepterat förfrågan presenteras standardlayouten för denna begäran. Det här ser ut så här:

Layouten kan delas in i följande avsnitt:

 1. Rubrik - detta är den översta delen av applikationen. Den innehåller typen av mediekälla - i detta fall - SMS. Den innehåller också en stängningsknapp, som kan användas för att stänga förfrågan, när detta har hanterats.
 2. Meddelande - detta är den mellersta sektionen, som innehåller all tillgänglig kommunikation för denna begäran.
 3. Svarssektion - det här är platsen där en agent kan lägga upp sitt svar och skicka ut det. Den innehåller svarstextområdet, tillsammans med skicka -ikonen.
  Dessutom innehåller den några element som är nyligen introducerade och specifika för SMS. Dessa är:
  1. Antal tecken - - denna symbol håller reda på de återstående tecknen. Eftersom SMS har en teckengräns på 160 tecken är detta till nytta.
  2. SMS -räkning - en annan räknare, som visas bredvid teckenräkningen, är SMS -antalet. När agenten går över ett enda SMS uppdateras denna räknare. Det ser ut så här:
   Den totala gränsen för SMS är 8 meddelanden.

Published

Last updated

0
-2