Layouten på Trustpilot påminner om alla andra källor. Det ser ut så här:

Den har samma hierarkiska struktur för inlägg och svar, som i det ursprungliga TrustPilot -gränssnittet.

Dessutom har layouten standardelement som alla andra källor:

  1. Rubrik - Det här är det övre avsnittet som innehåller källans namn
  2. Meddelanden - detta är huvud-/mittenavsnittet, där alla meddelanden visas. Det är också här ett svar, när det väl har skickats, kommer att visas.
  3. Svaravsnitt - det här avsnittet, i den aktuella versionen, är identiskt med alla andra källor och är ett textområde där man kan skriva ett textsvar på en given recension från TrustPilot.

Förutom layouten ovan öppnar länken "Öppna i Trustpilot" meddelandet i det ursprungliga Trustpilot -gränssnittet:

Published

Last updated

0
-2