WhatsApp är en annan källa för sociala medier, som följer standardlayouten för rubrik, meddelandelista och ett svaravsnitt. För närvarande ser det ut så här:

Denna källa gör det möjligt att ta emot och skicka enkel text från Whatsapp -användare.

Published

Last updated

0
-2