WhatsApp er en anden kilde til sociale medier, som følger standardlayoutet for overskrift, meddelelsesliste og et svarafsnit. I øjeblikket ser det sådan ud:

Denne kilde tillader modtagelse og afsendelse af simpel tekst fra Whatsapp -brugere.

Published

Last updated

0
-2