Definitioner af statistik i dashboarddiagrammer

Kontakter - Prognose: Antallet af opkaldsprognoser med 15 minutters interval  

Kontakter - Faktisk: Antallet af opkald, der tilbydes med 15 minutters interval  

Kontakter - Differentiale: Forskellen mellem prognose og faktiske kontakter  

Contacts - Forecast (Kontakter – prognose): Antallet af prognosticerede opkald i 15 minutters intervaller   

Contacts - Actual (Kontakter – faktiske): Antallet af tilbudte opkald i 15 minutters intervaller   

Contacts - Differential (Kontakter – forskel): Forskellen mellem prognosticerede og faktiske kontakter       

Contacts - Cumulative (Kontakter – kumulative): Prognosticerede kontakter grupperet i 15 minutters intervaller   

AHT - Forecast (Gennemsnitlig behandlingstid – prognose): Prognosticeret gennemsnitlig behandlingstid i sekunder i 15 minutters intervaller 

AHT - Actual (Gennemsnitlig behandlingstid – faktisk): Faktisk gennemsnitlig behandlingstid i sekunder i 15 minutters intervaller       

AHT Differential (Forskel i gennemsnitlig behandlingstid): Forskellen i sekunder mellem prognosticeret og faktisk gennemsnitlig behandlingstid Serviceniveau: Det prognosticerede serviceniveau i 15 minutters intervaller

Published

26/06/2020 - 15:09

Last updated

10/09/2021 - 17:42
4
3