Modulbeskrivningen är en katalog över Puzzels produkter och tjänster som kunden kan välja bland för skapa en lösning som är anpassad till deras behov. Informationen som har tagits med i detta dokument är till för att kunden ska enklast möjligt förstå vilket värde modulerna kan tillföra deras customers.

En moduls funktioner kan variera för varje kund, beroende på vilka produkter och funktioner som har köpts och hur den fullständiga lösningen sätts ihop. Det här dokumentet refererar till generiska basmoduler och är inte utbytbart mot det dokument som ditt företag har tagit emot.

ladda ner hela pdf här: 

Published

Last updated

7
-2