Beskrivelsen av Puzzel-moduler er en katalog over moduler for Puzzel-produkter og -tjenester som en kunde kan velge mellom for å lage en løsning som fungerer for ham eller henne. Den er ment å være så detaljert at kunden skal kunne treffe en informert beslutning og skape så høy verdi for seg selv som mulig.

Funksjonaliteten til en modul kan variere fra kunde til kunde, avhengig av hvilke produkter og funksjoner som er kjøpt, og hvordan den fullstendige løsningen er satt sammen. Dette dokumentet er et generelt «grunndokument» og erstatter ikke dokumentet firmaet ditt har mottatt.

last ned full pdf her: 

Published

Last updated

7
-2