En modul är tydligt identifierad som en produkt eller tjänst som kan kombineras med andra moduler för skapa en lösning som är perfekt för kunden. Vi har klassificerat modulerna i sex breda kategorier enligt nedan:

Published

Last updated

7
-2