Adminportal (administratörsportal)

  1. Klicka på menyikonen längst upp till vänster på skärmen för att expandera eller komprimera den vänstra menyn.

  2. Längst upp till höger på skärmen finns några symboler som indikerar följande:

    • Helskärmsläge (tryck på Esc för att återgå till normalläge)

    • Inställningar för att öppna administratörskontrollerna

    • Hjälpsektionen

    • AnvändarID – här kan du ändra ditt lösenord eller logga ut

Published

Last updated

5
-4