Puzzel Workforce Management tillhandahåller realtidsdata för agenters adherence, vilket kan jämföras med den schemalagda statusen för att bestämma varje agents procentuella adherence. Du kan också generera skift- och semesterrapporter som ger en sammanfattning av skiftvaraktighet och aktiviteter som utförs av agenter samt deras semesterstatus.

Den här sektionen hjälper dig att förstå vilka olika rapporter du kan generera för adherence, skift och semestrar.

Published

Last updated

5
-4