Följande avsnitt beskriver 16-punktsprocessen som ger det snabbaste sättet att vara igång. Detta är bara en rekommendation och processen behöver inte göras i den här ordningen.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Steg 6

Steg 7

Steg 8

Steg 9

Steg 10

Steg 11

Steg 12

Steg 13

Steg 14

Steg 15

Steg 16

Published

Last updated

5
-4