Upp till fem kort kan sparas på en tab.

 • Det går att skapa två tabbar.
 • Det finns fyra knappar längst upp till höger på skärmen: Lägg till kort, Radera Tab, Ny Tab och Spara.
 • Som standard finns det redan en tab skapad.
 • Om du vill lägga till kort klickar du på Lägg till kort.
 • Välj mellan Lägg Till Diagram, Lägg Till Tabell, Lägg Till Kampanj Summering eller Lägg Till Adherence Tabell.
  • Diagram är för detaljerad information över valt tidsintervall.
  • Tabell är en översiktstabell som visar statistik över tidsperioder, dagligen, vecka till datum, månad till datum.
  • Kampanj Summering visar status för veckor i framtiden för prognoser, scheman och publicerade scheman.
 • I Diagram och Tabell är det möjligt att välja vilka mått som ska visas. Klicka på den diagonala pilen för att välja data.
 • Korten kan göras högre eller lägre, bredare eller smalare. De kan också dras och släppas på olika positioner.
 • Klicka på Spara om du vill spara eventuella ändringar i din Dashboard.

Published

Last updated

5
-4