Tämä Verintin ylläpitämä pilvipohjainen monikanavainen Workforce Management (WFM) -ratkaisu on tarkoitettu työvoiman hallintaan. Se laatii tarkat ennusteet päiväkohtaisista, päivittäisistä ja pidemmän aikavälin työmääristä. Se helpottaa työvuorojen suunnittelua, sillä sen avulla on helppo huomioida sovitut työajat, työprosessit, tauot, palvelutason tavoitteet ja työntekijöiden yksilölliset taidot, osaaminen ja toiveet.

Verint WFM sisältää seuraavat vakiotoiminnot:                                                                                         

  • Ennusteet                                                           
  • Työvuorojen suunnittelu                                            
  • Eri medioiden tuki                                              
  • Reaaliaikainen seuranta, RTA                                   
  • Pyyntöjen hallinta (aika, vapaat, työvuorojen        vaihto, siirto ja muutokset, vapaiden työvuorojen    tarjoaminen)                                                              
  • Asiakaspalvelijoiden ja tiimipäälliköiden mobiilisovellukset                                                         
  • Strateginen suunnittelu (erillinen työpöytäsovellus)

Lataa Verint Workforce Management -tuoteseloste täältä:

Published

Last updated

1
-3