Tässä osassa kerrotaan, miten siirrytään vanhasta sosiaalisesta ratkaisusta, määritetään sosiaalisen median lähde ja hallitaan sitä Puzzel -ratkaisun hallintaportaalista.

Published

Last updated

5
-3