Oversikt over kø

Hovedsiden i appen er kø- og agentoversikten. Her kan du se sanntidsdata om hvor mange forespørsler det er i hver kø, og hvor mange agenter som er logget på dem, i tillegg til statusene deres.

  • Grønt ikon Agenter som er pålogget og klar -status
  • Rødt ikon Agenter som er logget på, og i Tilkobling-, Tilkoblet-, Opptatt-, Ingen svar- eller Avslutningsstatus
  • Gul ikon Agenter som er logget på og i Pause -status

iOS -enhet:

Android -enhet:

Velg en kø for å se hvilke agenter som er logget på og deres individuelle status, eller for å logge på eller av en agent (hvis du er administrator).

Agentdetaljer

For å se hvilke agenter som er logget på en kø og deres individuelle status, eller for å logge dem på eller av, velger du den aktuelle køen i køoversikten.

iOS -enhet:

Android -enhet:

Pilen til høyre i agentdetaljene indikerer at du har tilgang til å velge agenter og endre statusen deres. For å kunne logge på og av andre agenter må du være en administrator med lignende tilgang i administrasjonsportalen. Å endre status for andre agenter ligner på å endre din egen status under Min status. Imidlertid krever en endring av en annen agentstatus at du bekrefter passordet ditt som administratorbruker.

Published

Last updated

4
0