Puzzel WFM er vår nye skybaserte Workforce Management-løsning som kontaktsenterledere kan bruke til å utarbeide prognoser og planlegge bemanningshov med stor nøyaktighet. Dermed vil de kunne levere eksepsjonelt god kundeservice.

  • Arbeidstimer

  • Fridager

  • Tider med aktiviteter som pauser, lunsj, møter og andre aktiviteter som er vanlige i kontaktsentre.

Det finnes også noen interaktive funksjoner, og hvis systemadministratoren tillater det, kan du –

  • Be om ferie

  • Be om å bytte skift med andre medarbeidere

  • Be om å bytte fridager med andre medarbeidere

Puzzel WFM har planlagt en prosess med 16 punkter som skal få deg i gang. I denne delen finner du brukerveiledninger til planleggerportalen, agentportalen og arbeidslederportalen slik at du skal forstå funksjonene bedre.

Published

Last updated

10
-3