Dashboardet for administrasjon av kunnskapsbasen består av tre deler, som er nærmere forklart i tabellen nedenfor:

Skjermblokker Beskrivelse
Øverste bånd

Viser ulike menyalternativer og et søkefelt

Sidepanel Her vises kategorier og underkategorier av artikler, samt topprangerte artikler
Hovedpanel

Denne plassen brukes til å vise forskjellige alternativer som er valgt på skjermen, og til å redigere en valgt artikkel.

Det øverste båndet består av menyalternativene nedenfor og et søkepanel. Menyalternativene er:

  1.  Dashboard: Skjermbilde som vises med en gang du har logget inn
  2. Nyheter: Dette menyelementet omdirigerer til delen Nyheter og kunngjøringer i kunnskapsbasen.
  3.  Innboks: Inneholder forslag fra agenter til kunnskapsbaseartikler som venter på administratorens godkjenning.
  4.  Prøv det: Et område der du kan prøve ut resultater av søk etter artikler basert på søkespørringen.
  5. Bot-meldinger
  6.  Logg: Viser revisjonsloggen for ulike aktiviteter som utføres i administrasjonssystemet for kunnskapsbasen for å hjelpe administratorer og ledere med å overvåke handlingene. Når du klikker på en artikkel i listen, åpnes artikkelen i redigeringsprogrammet.
  7.  Innstillinger: Sted der du kan importere kunnskapsbaseartikler fra en CSV-fil.
  8.  Hjelp: Gir beskrivelse av ulike begreper/handlinger

Søkepanelet kan brukes til å utføre enhver søkeaktivitet; resultatet vises i hovedpanelet.

Sidepanelet viser kategoriene og underkategoriene av artikler, en hierarkisk struktur med to nivåer. På bunnen vises toppartikler. Når du logger inn for første gang, er dette panelet tomt, og du blir bedt om å opprette en ny kategori. Når du har opprettet kategorier og underkategorier og lagt inn artikler under disse, ser skjermbildet ut som på bildet over.

Published

Last updated

0
-4