Puzzel Ticketing tilbyr din organisasjon muligheten til å håndtere skriftlige henvendelser på en sikker og effektiv måte. Hver e-post, SMS eller sosiale media henvendelse i køen vil automatisk konverteres til en sak og tilordnet en unik saks ID. Denne er så filtrert, kategorisert og fordelt til det rette team, agent eller håndtert automatisk. Effektive epost og SMS kampanjer kan også opprettes ved hjelp av Puzzel Ticketing. Disse er linket til kunden for en 360 graders synlighet.

Videre kan bruk av rapportbygger settes opp for å gi informasjonen som trengs med den frekvensen som kreves. Disse rapportene kan konfigureres til å sendes automatisk til deg selv og andre i organisasjonen.

Om Puzzel Ticketing

Puzzel Ticketing-tjenester kan benyttes som en del av Puzzel Contact Center-løsningen eller som et frittstående system. Med Puzzel Ticketing integrert i Puzzel Agent-applikasjonen, vil du ha muligheter for å utnytte kontaktsenter løsningen til å tildele saker til agentene automatisk basert på samme tildelings-algoritme som brukes for telefonsamtaler.

Med en frittstående versjon vil du ha et omfattende sett med alle funksjoner inkludert e-postkanal, SMS-kanal og alle sosiale kanaler med inkludering av Instagram-kanal [bare tilgjengelig med frittstående].

Du kan laste ned den komplette brukerhåndboken her:

Published

Last updated

11
-2