Fliken Ticker ger dig en översikt per kö över din arbetsbörda och dina förfrågningsprestationer hittills denna dag och denna vecka. Den låter dig också se detaljer om din inloggning och paustid för samma perioder.

Published

Last updated

2
0