På fliken Personlig kö visas förfrågningar (samtal och e-post) som antingen du själv, andra agenter eller ett externt system placerar i din personliga kö. Härifrån kan du plocka och släppa förfrågningar manuellt, om de inte skickas till dig automatiskt. Så länge du har en eller flera förfrågningar i din personliga kö visas ett meddelande i menyn längst upp till vänster. Härifrån kan du enkelt komma åt den personliga köfliken.

Published

Last updated

0
-2