Fliken Ködetaljer ger dig en överblick över förfrågningarna i alla köer från din kö-översikt. Om du har aktiverat funktionen ”plocka” kan du plocka förfrågningar från översikten för att fördela dem till dig själv med hjälp av knappen ”Pick request”.

Published

Last updated

0
-2