Lägga till en Twitter -källa

Att lägga till ett Twitter -konto följer samma steg som att lägga till en Facebook -källa.

För att börja måste du välja "Lägg till Twitter" från källistan:

Om du inte är inloggad uppmanas du att ange dina Twitter -kontouppgifter:

När detta är gjort har du ett sista steg, där du godkänner Puzzel Connector att använda det här kontot:

För att slutföra detta steg måste du klicka på knappen Auktorisera app. Detta lägger till källan i Admin och ger nästa steg, som visas nedan:

När du klickar på Anslut tas du till det sista steget i processen, som ser ut så här:

Detta representerar en uppsättning konfigurationsinställningar. Fälten som måste konfigureras är:

  1. Service detta måste peka på åtkomstpunkten som är associerad med tjänsten
  2. Meddelandetyp visar den typ av meddelanden som kommer att hämtas. När det gäller Twitter både offentligt och privat
  3. -detta anger kön som ska användas för att kanalisera meddelanden till agentprogrammet
  4. Beskrivning i det här fältet kan du ange en meningsfull beskrivning för källan.

Det sista steget är att skapa källan genom att klicka på knappen Skapa, vilket lägger till källan i listan över tillgängliga källor:

Published

Last updated

0
-2