En modul er en tydelig identifiserbar funksjonalitet ved et Puzzel-produkt eller en Puzzel-tjeneste som sammen med andre moduler skaper en løsning som er perfekt for våre kunder. Vi har klassifisert modulene i seks brede kategorier som listet opp nedenfor:

Published

Last updated

7
-2