En modul er en tydelig identifiserbar funksjonalitet ved et Puzzel-produkt eller en Puzzel-tjeneste som sammen med andre moduler skaper en løsning som er perfekt for våre kunder. Vi har klassifisert modulene i seks brede kategorier som listet opp nedenfor:

Published

20/08/2020 - 16:52

Last updated

13/09/2021 - 10:51
7
2