Puzzel Express Connect SIP Trunk

Puzzel Express Connect SIP Trunk fungerar med VoIP-telefonsystem (Voice Over Internet Protocol) och bygger på SIP (Session Initiation Protocol): RFC 3261, RFC 2543. Puzzel Express Connect SIP Trunk gör det möjligt att förlänga livslängden på tidigare investeringar i din Enterprise PBX-lösning och integrerar agenternas lokala klient (desktop- eller softphone) i Puzzels kundservicelösning.

Prissatt för minst 50 agenter.

För mer information, ladda ner produktbladet här:

Alternativ med flera operatörer

Puzzel erbjuder ett alternativ där servicenummer kan omdirigeras vid problem. Vid upptäckten av ett problem med en medföljande åtkomstpunkt till Puzzel-plattformen hos din primära nätverksoperatör, omdirigeras servicenummer automatiskt till en åtkomstpunkt hos en sekundär operatör. Detta ger en automatisk redundans vid leveransavbrott. Denna redundans fungerar för både inkommande och utgående förfrågningar, men via lite olika mekanismer. Även om den inkommande mekanismen är helt automatisk ställs växeln för utgående förfrågningar in med en servicevariabel av kunden (byte från primär samtalsdirigering till sekundär samtalsdirigering).                                                                                                                     
Mekanismen upptäcker fel hos en operatör och växlar till en backup SIP-trunk från servicenummerleverantören till Puzzel-plattformen. Detta ger betydande säkerhet mot transportavbrott. Observera dock att vi inte kan garantera fullständig säkerhet eftersom det av nödvändighet alltid kommer att finnas ett beroende till en tjänstenummerleverantör.

Den här konfigurationen har en reducerad SLA-nivå för tillgänglighet och är inställd på 98 %.

Telenor IPT Partner Connect

Detta ansluter Puzzel Contact Centre och möjliggör nödvändig trunkkapacitet till partnerlösningen. Rösttrafiken till agenter, andra anställda och serviceplattformar som är anslutna till partnerlösningen dirigeras direkt till partnern från Puzzel utan några trafikavgifter. Rösttrafiken till externa mottagare dirigeras också till och hanteras av partnern. Puzzels Partner fakturerar kunderna för externa samtal enligt befintligt trafikavtal om inget annat överenskommits.

För mer information, ladda ner produktbladet här:

Denna produkt är endast tillgänglig i Norge

Published

Last updated

2
-4