Det finns även separata uppsättningar med funktioner som tillhandahålls av tredje part-integrationer i Puzzel-produkter. Dessa funktioner kan prenumereras på individuellt och konfigureras baserat på kundens behov. För närvarande erbjuder Puzzel följande funktioner från tredje part:                         

  •  Boost AI                                                                 
  •  Verint WFM/WFO                                                          
  •  PCI-telefonbetalning                                                         
  •  Identifiering och verifiering

 

Published

Last updated

5
-3