Det här avsnittet innehåller modulens beskrivning av följande: 

  •  Integrering av Microsoft Dynamics                           
  •  Integrering av Salesforce                                        
  •  Integrering av Microsoft Teams
  •  Integrering av Zendesk

 

Published

Last updated

5
-3