Puzzels Express Connect SIP Trunk

Puzzels Express Connect SIP Trunk fungerer med VoIP-telefonsystemer (Voice Over Internet Protocol) og er basert på SIP-protokollen (Session Initiation Protocol): RFC 3261, RFC 2543. Puzzel Express Connect SIP Trunk muliggjør en lengre levetid for tidligere investeringer i din bedrifts-PBX-løsning og integrerer agentenes lokale klient (stasjonær telefon eller softphone) til Puzzels kontaktsenterløsning.

Priset for minimum 50 agenter.

Last ned produktarket her for mer informasjon:

Alternativ ruting til andre operatører

Puzzel tilbyr et alternativ der servicenumre kan omdirigeres ved problemer. Når et problem oppdages med et gitt aksesspunkt til Puzzel-plattformen hos den primære nettoperatøren, byttes det automatisk til et aksesspunkt hos en sekundær operatør. Dette gir automatisk redundans ved operatøravbrudd. Denne redundansen fungerer for både inn- og utgående henvendelser, men via litt forskjellige mekanismer. Mens den inngående mekanismen er helt automatisk, angis byttet for utgående henvendelser av kunden med en servicevariabel (bytte fra primær samtaleruting til sekundær samtaleruting).   

Mekanismen oppdager feil med en operatør og bytter til en reserve-SIP-trunk fra tjenestenummerleverandøren til Puzzel-plattformen. Dette gir betydelig sikkerhet mot operatøravbrudd. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke kan garantere fullstendig sikkerhet, da man i alle mulige tilfeller nødvendigvis vil være avhengig av en tjenestenummerleverandør.

Denne konfigurasjonen har et redusert SLA-nivå for tilgjengelighet og er satt til 98 %.

Telenor IPT Partner Connect

Dette alternativet gir tilkobling til Puzzel kontaktsenter og gir partnerløsningen nødvendig trunkkapasitet. Telefonitrafikken til agenter, andre ansatte og tjenesteplattformer som er koblet til partnerløsningen, rutes direkte til partneren fra Puzzel uten trafikkavgifter. Telefonitrafikken til eksterne mottakere rutes også til og håndteres av partneren. Puzzels partner fakturerer kundene for eksterne samtaler i henhold til den eksisterende trafikkavtalen med mindre annet er avtalt.

Dette produktet er kun tilgjengelig i Norge

Last ned produktarket her for mer informasjon:

Published

Last updated

2
-4