Samtidig redigering av flera agenter

Välj personer som ska redigeras

Om du vill göra redigeringar av flera personer samtidigt drar du i skjutreglaget Redigeringsläge.

Markera rutorna för de agenter som ska uppdateras. Klicka på knappen Redigera Flera längst ned på skärmen. Då öppnas ett popup-fönster med flera flikar.

Flikarna är Detaljer, Kampanj, Team, Skillset, Site och Semester. I alla fält som visas kan man redigera flera personer.

Fliken Detaljer

Information som kan läggas till här är organisation, minsta antal timmar, max antal timmar, startdatum och slutdatum. Ändringar som görs påverkar alla valda användare. 

Fliken Kampanj

Välj den kampanj som användarna ska flyttas till, välj det datum som agenter ska tilldelas kampanjen från.

Välj vad du vill ska hända med skift som redan har schemalagts för agenten. Om agentens skift inte passar in i öppettiderna eller om den nya kampanjen ännu inte har schemalagts, kan befintliga skift tas bort från startdatumet för den nya kampanjen.

Ändringar som görs påverkar alla valda användare.

Fliken Team

Välj det team som användaren ska överföras till och ange datumet då ändringen börjar gälla.

Ändringar som görs påverkar alla valda användare.

Fliken Skillset

Välj den kompetensuppsättning som användarna ska överföras till och ange datumet då ändringen börjar gälla.

Ändringar som görs påverkar alla valda användare.

Fliken Site

Välj plats för användarna. Det finns inget datumfält.

Ändringar som görs påverkar alla valda användare.

Fliken Semester

Ange semesterallokeringen och datum för sparad semester.

Ändringar som görs påverkar alla valda användare.

Published

26/06/2020 - 16:54

Last updated

13/09/2021 - 11:19
5
2