Tämä osa on tarkoitettu vain esimiehille. Esimiehet voivat hyväksyä asiakaspalvelijoiden vuorojen vaihdot ja lomat. 

Published

Last updated

5
-4