Denne delen er bare for arbeidsledere (supervisor-nivå). Arbeidslederne kan godkjenne bytte av skift og ferier for agentene. 

Administrere bytte av skift                                                      
Ferieplanlegging
 

Published

Last updated

5
-4