Dit gedeelte is alleen voor supervisors. Supervisors kunnen Shift Swap en vakanties voor de agenten toestaan

Shift Wisselbeheer

Vakantiebeheer

Published

Last updated

5
-4