• Napsauta Request Management (Pyyntöjen hallinta) -kohdasta SHIFT SWAP AUTHORISATION (VUORON VAIHDON HYVÄKSYNTÄ).

 • Näyttöön tulee alla olevaa esimerkkikuvaa vastaava näyttö.

 • Näet asiakaspalvelijan tekemät vaihtopyynnöt. Tiedot ovat seuraavat:

  • Shift Date (Vaihtopäivä) – Päivä tai päivät, joita vuoron/vapaapäivän vaihto koskee.

  • Agents (Asiakaspalvelijat) – Vaihtopyyntöön liittyvien asiakaspalvelijoiden nimet.

  • Agent Skills (Asiakaspalvelijan taidot) – Asiakaspalvelijoiden taidot.

  • Current Shifts (Nykyiset vuorot) – Työvuorot, jotka asiakaspalvelijoilla on tällä hetkellä.

  • Proposed Shifts (Ehdotetut vuorot) – Vaihdon mahdollinen lopputulos.

 • Hyväksy vaihto napsauttamalla Valintamerkki-kuvaketta tai hylkää se napsauttamalla Rasti-kuvaketta.
   

Published

Last updated

0
-5