• Valitse hampurilaisvalikossa REQUEST MANAGEMENT (PYYNTÖJEN HALLINTA).

 • Näyttöön avautuu oletusarvoisesti Vacation Authorisation (Loman hyväksyntä) -näyttö.

 • Näytön yläosassa ovat painikkeet VACATION AUTORISATION, SHIFT SWAP AUTHORISATION and SENT NOTIFICATIONS (LOMAN HYVÄKSYNTÄ, VUORON VAIHDON HYVÄKSYNTÄ ja LÄHETÄ ILMOITUKSET).

 • Napsauta asiakaspalvelijan pyyntöä. Yllä olevassa esimerkissä asiakaspalvelijan nimi on Sales1, Sales (Myynti1, Myynti).

 • Näyttöön tulee alla olevaa esimerkkikuvaa vastaava näyttö.

 • Pyynnön yläosassa ovat asiakaspalvelijalle allokoidut tunnit (Entitlement) ja hänen käyttämänsä tunnit (Used) ja jäljellä olevat tunnit (Remaining) sekä kuluvan että seuraavan vuoden osalta.

 • Alaosassa on asiakaspalvelijan tekemä pyyntö. Pyynnössä on seuraavat tiedot:

  • Date (Päivämäärä) – Päivämäärä, jota pyyntö koskee.

  • Shift (Vuoro) – Tuntimäärä, jonka asiakaspalvelijan on määrä työskennellä päivänä, jota pyyntö koskee.

  • Time of Request (Pyynnön aika) – Tuntimäärä, joka oli käytettävissä, kun asiakaspalvelija teki pyynnön.

  • Current (Nykyinen) – Tällä hetkellä käytettävissä oleva tuntimäärä.

 • Hyväksy pyyntö napsauttamalla Valintamerkki-kuvaketta tai hylkää se napsauttamalla Rasti-kuvaketta ja napsauta lopuksi COMPLETE REQUEST (VIIMEISTELE PYYNTÖ).

 • Hyväksytyt lomat lisätään asiakaspalvelijan työvuorolistaan automaattisesti.

 • Asiakaspalvelija saa ilmoituksen siitä, onko pyyntö hyväksytty vai hylätty.

 • Kun haluat tarkastella lomien peruutuspyyntöjä, napsauta CANCELLATIONS (PERUUTUKSET) ja toimi edellä esitetyllä tavalla. Hyväksy peruutus napsauttamalla Valintamerkki-kuvaketta tai hylkää se napsauttamalla Rasti-kuvaketta.

Published

Last updated

2
-4