Denne delen inneholder modulbeskrivelsen av følgende:                                                                                                                             

  • Microsoft Dynamics-integrasjon                                 
  • Salesforce-integrasjon                                            
  • Microsoft Teams-integrasjon
  • Puzzel-Zendesk integrasjon

Published

Last updated

5
-3