Als u om een of andere reden informatie over veel van uw gebruikers moet bijwerken, kunt u een bestand met bijgewerkte informatie voor deze bestaande gebruikers uploaden als alternatief voor één gebruiker per keer bijwerken. Misschien wilt u ontbrekende informatie toevoegen, bijv. Voornaam, Achternaam als alleen de gebruikersnaam is geregistreerd, of voeg email adres toe als alleen

het mobiele nummer is ingevoerd. Dit doet u zo:

  • Exporteer eerst een bestand met alle bestaande gebruikers
  • Verwijder in dit bestand de gebruikers (rijen) die u niet wenst te wijzigen en verwijder de kolom external_id
  • Voeg informatie toe of wijzig informatie voor de gebruikers die u wilt bijwerken. Sla vervolgens het bestand op als een csv/txt-bestand (CSV UTF-8 aanbevolen).
  • Selecteer vervolgens Bestaande gebruikers bijwerken en kies in het pop-up venster het bestand.
  • Als het bestand als ‘ok’ is gevalideerd (geen cellen zijn rood), klikt u op “Start importeren”.

 

Het bestandsformaat moet txt of csv zijn. Wij adviseren CSV UTF-8 codering voor het bestand om er zeker van te zijn dat andere tekens dan a-z correct worden weergegeven.

De eerste rij in het bestand moet deze kolomnamen bevatten:
gebruikersnaam, voornaam, achternaam, user_num, e-mail, mobiel, gebruikersgroepnaam, taal_code, user_id

Rij 2-N bevat de gebruikers die zullen worden bijgewerkt. Er mogen maximaal 100 rijen in een bestand staan

Over de kolommen:

Kolom Beschrijving
gebruikersnaam Vereist en moet uniek zijn (max 32 tekens)
Voornaam Facultatief (max 32 tekens)
achternaam Facultatief (max 32 tekens)
user_num De Agent-ID wordt weergegeven in de statistieken (max 6 cijfers). Moet uniek zijn. Optioneel
e-mail Het formaat *@*.*. moet uniek zijn en is nodig voor eenmalige wachtwoorden. Emailadres of mobiel nummer is vereist!
mobiel Moet uniek zijn en 00 en een landcode bevatten, maar geen spaties of haakjes. Wordt gebruikt voor eenmalige wachtwoorden. Emailadres of mobiel nummer is vereist!
gebruikersgroepnaam Verplicht. U moet een bestaande naam voor de gebruikersgroep gebruiken.
taalcode Vereist. Kies uit en, no, dk, se, fi, nl, bg.
gebruikersnaam Vereist. De unieke id voor de gebruiker in Puzzel

Speciale tekens zoals ¤, ", /, |, ^, §, £, $, %, ¤ zijn niet toegestaan.

De gebruikersgroep van een gebruiker kan alleen worden gewijzigd als de gebruiker is afgemeld.

Let op dat, als een gebruiker in het bestand geen waarde heeft voor een kolom en de gebruiker een waarde voor deze kolom in de database heeft, de waarde in de database zal worden gewist.

Published

Last updated

4
-3