Onder het tabblad Gebruikers vindt u deze submenu's:

Hier kunt u de gebruikers, gebruikersgroepen en hun profielen en instellingen/toegangsrechten beheren. Elke gebruiker behoort tot één gebruikersgroep. Puzzel-gebruikers kunnen worden onderverdeeld in 4 types:

  • Beheerders (en toezichthouders) die het beheerportaal gebruiken
  • Vertegenwoordigers die de applicatie voor vertegenwoordigers gebruiken
  • Wallboard-gebruikers (met alleen toegang tot Wallboard)
  • Bots (geautomatiseerde vertegenwoordigers die scripts uitvoeren)

Een typische Puzzel-klant heeft één of enkele gebruikersgroepen voor beheerders, verschillende gebruikersgroepen voor vertegenwoordigers en één gebruikersgroep voor Wallboard (en een gebruikersgroep voor Bots, bijv. gerelateerd aan een chat-bot oplossing).

De gebruikersgroepen krijgen de instellingen van de Puzzel-klanten (eigenschappen en toegangsrechten). Alle gebruikers in een gebruikersgroep krijgen deze instellingen van hun gebruikersgroep. Verschillende gebruikersgroepen kunnen echter verschillende instellingen krijgen. U kunt ook verschillende instellingen bepalen voor verschillende gebruikers in dezelfde gebruikersgroep.

Het is zeer belangrijk dat normale vertegenwoordigers niet in een gebruikersgroep voor beheerders worden geplaatst.

Published

Last updated

3
-4