Voor klanten met Puzzel SMS Enquête hebben we een aparte (oude) beheerpagina (https://interactive.intele.com) waar de vraag/antwoord/bedankjes worden gedefinieerd, de afwijzingslijst wordt bijgehouden en waar de resultaten worden getoond. Dezelfde functionaliteit is beschikbaar in het Puzzel Administratieportaal op de pagina “SMS - SMS Enquête”.

Klik op een enquête (u kunt er meerdere hebben) om de detailpagina te openen.

Op deze pagina kan de SMS-enquête worden in-/uitgeschakeld en kan een quarantaineperiode worden ingesteld (minimum aantal dagen tussen elke keer dat we een SMS-enquête naar een mobiel nummer sturen, in het geval dat de beller de Puzzel-klant meerdere keren in een week belt).

SMS-enquête versus sms-web enquête

 

  • Een standaard SMS-enquête stuurt een SMS naar de eindklant (nadat het gesprek is beëindigd) en de eindklant antwoordt door een SMS met een score te sturen. Soms wordt een vervolgvraag per SMS verstuurd. De eindklant kan deze SMS beantwoorden (een opmerking).
  • Bij een SMS web-enquête stuurt Puzzel (na beëindiging van het gesprek) een SMS naar de eindklant en deze SMS bevat een link naar een mobiele webpagina. De klant klikt op de link om naar de webpagina te gaan en hier selecteert de lant een score en schrijft optioneel een reactie. Na te hebben geantwoord, wordt een nieuw bericht op de webpagina getoond.

 

Published

Last updated

2
-5