De General Data Protection Regulation (GDPR) legt extra eisen op aan bedrijven die persoonlijke gegevens van inwoners van de EU verzamelen of opslaan. Dit geldt uiteraard ook voor Puzzel. We begrijpen het belang van uw persoonsgegevens en we nemen maatregelen om deze te beveiligen en te beschermen wanneer ze in ons platform worden opgeslagen in overeenstemming met ons ISO27001-gecertificeerde Information Security Management System. Voor meer algemene informatie over wat Puzzel doet met betrekking tot de nieuwe GDPR-vereisten, verwijzen wij u naar ons Trust Center .

Er is hier ook een blog-post over dit onderwerp te vinden hier .

In deze en de volgende artikelen zullen we enkele praktische kwesties bespreken die relevant zijn voor managers en supervisors van contactcentra wanneer ze met ons Beheerportaal werken.

Published

Last updated

0
-2