Funktionsknappar för samtalshantering

När du sitter i ett samtal finns det några åtgärdsknappar som du kan använda för olika funktioner.

Ikon Beskrivning
Lägg på HANG UP: Avslutar det pågående samtalet
placerad i kö ON HOLD: Parkerar den som ringer. Den som ringer kan inte höra dig när detta är aktiverat.
inspelning RECORDING: Aktiverar inspelning manuellt. Kan aktiveras automatiskt för samtal om det ställs in av admin.
censurera CENSOR: Gör att du kan censurera en pågående inspelning så att känslig information inte uppfattas. Endast aktivt under en inspelning.
fram- FORWARD: Gör att du kan koppla ett samtal med eller utan konsultation.
dtmf-ikonen KEYPAD: Gör att du kan ange DTMF-toner när du är i en softphone-konversation.
meddelande MESSAGE: Används för att skicka utgående sms och/eller e-post till mottagarna. Observera att det krävs en installation av meddelanden (separat installation för sms och e-post). Utan den här inställningen kan du bara skicka e-post via e-postadresslänkarna i kontaktsökningsresultaten.

Published

Last updated

0
-2