Når du sitter i en samtale, har du flere handlingsknapper du kan bruke til ulike funksjoner.

Ikon Beskrivelse
Legg på LEGG PÅ: Avslutter aktuelt anrop
på vent PÅ VENT: Setter anropet på vent. Innringeren hører ikke deg når denne funksjonen er aktivert.
innspilling OPPTAK: Aktiverer opptak manuelt. Kan aktiveres automatisk ved anrop hvis administrator har valgt det.
sensor SENSURERING: Gjør det mulig å sensurere opptak, slik at sensitiv informasjon ikke kan oppfattes. Bare aktiv under opptak.
framover SETT VIDERE: Lar deg sette over et anrop med eller uten spørreanrop.
dtmf-ikonet TASTATUR: Lar deg spille DTMF-toner under Softphone-samtale.
beskjed MELDING: Lar deg sende SMS-er og/eller e-poster til mottakere. Vær oppmerksom på at sending av meldinger krever oppsett (separat oppsett for SMS og e-post). Uten dette oppsettet kan du bare sende e-post via e-postadressekoblingene i søkeresultater for kontakter. krever et oppsett (separat oppsett for SMS og e-post). Uten dette oppsettet kan du bare sende e-post via e-postadressekoblingene i kontaktsøkeresultatene.

Published

Last updated

0
-2