I fanen Personlig kø vises henvendelser (telefonhenvendelser og e-poster/e-oppgaver) som er lagt i din personlige kø enten av deg, andre agenter eller av et eksternt system. Her kan du plukke og fristille henvendelser manuelt, hvis de ikke tildeles deg automatisk. Så lenge du har en eller flere henvendelser i din personlige kø, vises et varsel i menyen øverst til venstre. Herfra får du raskt tilgang til fanen Personlig kø.

Published

Last updated

0
-2