När prognosmodulen är vald visas vyn nedan. Månad, år och kampanj kan väljas. Detta kommer att vara standard för den aktuella månaden och senast valda kampanj om den har använts tidigare.

Veckor färgkodas enligt nedan:

Rött – det finns ingen prognos.

Orange – det finns en prognos, inget schema har skapats.

Gult – det finns en prognos, ett schema har skapats men har ännu inte publicerats till personalen.

Grönt – det finns en prognos, ett schema har skapats och publicerats till personalen.

Om du klickar på veckor där en prognos har skapats kommer den aktiva prognosen att visas på skärmen.

Om du klickar på veckor som saknar prognos startar prognosguiden.

Published

Last updated

2
-5