När du har sparat en prognos inklusive eventuella manuella ändringar som gjorts i kontaktvolym eller AHT kan hela prognosen kopieras till andra veckor.

Med den här metoden kan man snabbt skapa prognoser för en längre tidsperiod och göra massändringar i veckovolymerna.

Kopiera en prognos genom att välja Data > Kopiera Forecast. Välj veckorna du vill kopiera till i popup-fönstret och klicka på Kopiera Forecast.

Published

Last updated

4
-3