Till höger på skärmen visas volymer och genomsnittliga hanteringstider per vecka eller dag.

Genom att klicka på pennikonen kan volymerna ändras. Om du ändrar veckosiffrorna ändras prognosen per dag i förhållande till den ursprungliga volymen.

Om du ändrar den dagliga volymen fördelas volymen helt enkelt över modellen i diagrammet.

Published

26/06/2020 - 15:49

Last updated

24/09/2020 - 10:40
4
3