Historisk information måste importeras tillsammans med datum och tid i 15-minutersintervall.

Upp till ett år kan importeras.

Data kan importeras på två sätt (se exempel nedan):

 • Tid och datum separerat
 • Tid och datum kombinerat

Endast en av metoderna kan användas.

Filen måste vara en csv.-fil (för exempel mejla till supporten).

 

 1. Klicka på Prognostisering i toppmenyn.
 2. Välj sedan Importera samtalsloggar i menyn till höger.
 3. Välj datumformat för din importfil.
 4.  Välj sedan tidszon för din importlogg.
 5. Klicka på Välj Fil. Gå till filen som ska laddas upp (i csv-format) och klicka på Öppna.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Nu visas en översikt över importfilen med föreslagna kolumner. Kontrollera att rubriker och innehåll är korrekt och korrigera till rätt menyval för respektive kolumn.
 8. När allt är korrekt, välj Nästa.
 9. Om allt gick bra visas meddelandet Allt klart! Klicka här för att återgå till steg 1 för att ladda upp en ny fil

Published

Last updated

2
-6