Puzzel understøtter muligheden for virkningsfulde og effektive e-mail- og SMS-kampagner, der anses for at være afgørende for væksten i enhver virksomhed. Dette gør det muligt at engagere sig effektivt med kunderne og opnå de ønskede resultater.

Mens SMS-kampagner kan bruges til korte og personlige beskeder, kan e-mails bruges til lange beskeder eller større vedhæftede filer af ubegrænset størrelse. Men det er ikke overraskende, at både SMS- og e-mailkampagner kan være en stærk kombination for at nå ud til kunderne.

For flere detaljer om kampagnefunktionaliteten kan du læse artiklen her .

Download kampagneproduktarket her:

Published

Last updated

3
-2