Puzzels Performance Management er et brugervenligt og fuldt integreret værktøj, der giver dig mulighed for at definere mål, måle og visualisere ydeevnen af agenter, brugergrupper, køer og kanaler i forhold til opstillede mål. For at sikre, at virksomhedens mål nås med succes, kan ledere bruge vores Performance Management-modul til at spore deres arbejdsstyrkes fremskridt og yde effektiv support og coaching, hvor det er nødvendigt. De kan oprette et ubegrænset antal Performance KPI'er, der er specifikke for brugergrupper, køer og kanaler. Desuden kan flere mål tildeles medarbejdere med planlagte ikrafttrædelsesdatoer.

Visualisering af præstation er i bund og grund individernes præstationer i forhold til de fastsatte mål. Tendenser kan også måles ved at sammenligne den nuværende periode med den foregående, hvilket hjælper med at måle fremskridtene"

For flere detaljer, læs vores brugervejledningsmateriale her .

Download produktarket for Performance Management her:

 

Published

Last updated

4
-2