Når kunden kræver skræddersyet eller brugerdefineret rapportering uden for de historiske rapporter, der er tilgængelige som standard, giver Puzzels rådataløsning adgang til poster med opkaldshændelser og henvendelser, der er hentet direkte fra Puzzels database. Disse data stilles derefter til rådighed i en separat SQL-database placeret i Puzzels miljø, som kun den relevante virksomhed har adgang til via SSL.

Opkalds-/henvendelsesposterne stilles til rådighed kort efter, at hver henvendelse er afsluttet, hvilket normalt er 5 minutter efter hændelsen.

Kunder med ekspertise inden for databaseadministration kan gøre brug af disse data til at udarbejde skræddersyede rapporter eller bruge dem direkte i f.eks. eksterne BI-systemer.

Det skal bemærkes, at Puzzel ikke inkluderer support til, hvordan man skriver SQL-forespørgsler i rådataproduktet, og Puzzels supportafdeling kan ikke hjælpe med kundeoprettede SQL-forespørgsler.  Puzzel leverer kun rådata, som kunderne kan manipulere til deres egne rapporteringskrav.

Læs denne artikel for at få flere oplysninger om rådata.

Bemærk, at vi kun leverer rådata fra den 1. i den måned, hvor rådataene blev bestilt.

Published

Last updated

3
-2