For at kunne modtage opkald skal du være logget på med en profil, der tildeler dig henvendelser fra en eller flere telefonkøer. Når du får tilbudt et opkald, vises fanen "Call" (Opkald) automatisk, og din status ændres til "Kobler op" (Connecting). Den telefon, du er logget på med, begynder at ringe (den indstillede tid kan variere afhængigt af operatør og telefontype). Besvarelse af et opkald håndteres på telefonenheden.

Hvis du er logget på med softphone, vises knappen til accept/afvisning af opkaldet både på henvendelsesfanen og i overskriftsområdet. Hvis du har aktiveret autosvar, accepteres opkaldet automatisk.
 

Når du accepterer et opkald, ændres din status til "I samtale" (Connected).

Hvis funktionen er aktiveret, kan du se de relevante oplysninger om den, der henvender sig, eller selve opkaldet i widgeten "Opkaldsdetaljer" (Call Details). Disse oplysninger er brugertilpassede og forskellige for hver løsning. Selvom oplysningerne normalt er statiske og systembaserede, kan Puzzel indsamle relevante oplysninger fra eksterne kilder og vise dem i samme widget. Hvis "Årsagsregistrering" (Enquiry registration) er aktiveret, vises dette også på fanen som vist i eksemplet ovenfor.
 

Published

Last updated

2
-3