For å kunne motta anrop må du være logget på med en profil som gir deg henvendelser fra en eller flere telefonkøer. Når du får tilbud om et anrop, vises fanen Anrop automatisk, og statusen din endres til «Kobler til». Telefonen du er logget på med, begynner å ringe (oppstillingstiden kan variere etter operatør og telefontype). Anrop besvares på telefonenheten.

Hvis du er logget på med Softphone, vises svar/avvis-knappen i både henvendelsesfanen og topptekstområdet. Hvis du har aktivert automatisk svar, besvares anropet automatisk.

Når du godtar et anrop, endres statusen din til «I samtale».

Hvis funksjonen er konfigurert, vises relevant informasjon om innringeren eller selve samtalen i widgeten Samtaledetaljer. Denne informasjonen er tilpasset og ulik for hver løsning. Selv om informasjonen vanligvis er statisk og systembasert, kan Puzzel samle inn relevant informasjon fra eksterne kilder og vise den i den samme widgeten. Hvis henvendelsesregistrering er aktivert, vises den også i fanen.

Published

Last updated

2
-3